Wolontariat

 

dsc_0540.jpg [500x331]


Szkolny Klub Wolontariusza -  rok szkolny 2016/2017

OPIEKUN: PANI DOROTA KOTWICKA

UCZNIOWIE:

DEUTER LAURA

SMOLAREK PAULINA

CERKASKA MAGDALENA

PISZCZ MARTA

KUBOWICZ SARA

KRUCZYŃSKA ANNA

SIKORSKI MACIEJ

GRYCZAK GRZEGORZAKTUALNOŚCI:DZIEŃ AKTYWNOŚCI KOBIET

4 października 2014 r. w Łobeskim Domu Kultury odbył się "Dzień Aktywności Kobiet". Głównym jego celem było przeprowadzenie warsztatów i spotkań tematycznych dla kobiet z naszego miasta i nie tylko. Cały program imprezy podzielony był na bloki tematyczne takie jak:

  1. Kompletna liderka (warsztaty o komunikacji interpersonalnej lub co powinna wiedzieć liderka o budżecie samorządu itd.)
  2. Żyj zdrowo na sportowo (konsultacje dietetyka i diabetyka, badanie stopy cukrzycowej, trening obwodowy fitness, taniec zumba)
  3. Salon mody i urody (porady wizażystki i stoisko kosmetyczne)
  4. Artystycznie zakręcone (występy artystyczne i stoisko z biżuterią oraz filcowymi torebkami)


W tym dniu uczniowie - wolontariusze z naszej szkoły pomagali w całej imprezie: zajmowali się dziećmi (Laura Deuter, Paulina Smolarek kl.2ATZ), pomagali przy noszeniu sprzętu na różne zajęcia np. fitness i aerobik (Maciej Sikorski kl.2ATZ), pomagali przy zapisywaniu liczby przybyłych gości oraz ich nazwisk (Magdalena Cerkaska, Anna Kruczyńska, Sara Kubowicz, Łukasz Perdek kl.2ATZ). Sami mogli nawet skorzystać z niektórych warsztatów, jeżeli tylko chcieli. Na piętrze znajdowało się stanowisko z ciepłą kawą i herbatą oraz przepysznymi przekąskami, do którego można było podejść w wolnej chwili. Impreza trwała do godz. 18:00 i aż do samego końca przewijało się w ŁDK wielu ludzi. Główną myślą przewodnią tego dnia było sformułowanie "Kobieto, daj się wkręcić!", które słyszane było przez cały dzień. Sądzę, że imprezę można uznać w pełni za udaną, oby więcej takich akcji.

                                                                   

Laura Deuter


 

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI SKW:

Pobierz


 PREZENTACJA SKW


 


 

W naszej szkole od lat działa grupa wolontariuszy, nad którymi opiekę sprawują p. Dorota Kotwicka i p. Bożena Kordyl.

Program wolontariatu powstał pod wpływem potrzeb, które nauczycielki zaobserwowały wśród naszych uczniów. Młodzi ludzie sami garnęli się do pomocy, zgłaszali chęć uczestnictwa w zajęciach z ludźmi niepełnosprawnymi. Poczytałyśmy o idei wolontariatu, zebrałyśmy chętnych uczniów (około 50 osób), zaczęłyśmy działać. Plan był ambitny: praca wolontariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Klasie Życia z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, w środowisku lokalnym z ludźmi starszymi i samotnymi.

Cele programu zakładały:

- Zmobilizowanie młodego człowieka do zainteresowania się problemami społeczności lokalnej.
- Ukazanie korzyści jakie daje praca z drugim człowiekiem.
- Zachęcenie uczniów do podjęcia w przyszłości pracy w charakterze wolontariusza, wychowawcy, terapeuty.
- Metody pracy były zróżnicowane: praca w grupach, debata, dyskusja, współpraca z prasą lokalną, wywiady środowiskowe, sondy, ankiety, warsztaty umiejętności psychologicznej, drama. Obserwacje zmian w postawie ucznia, zwłaszcza podczas samodzielnie przygotowanych inscenizacji do prezentacji, pozwoliły nam osądzić, że młodzież przenosiła takie postawy w codzienne życie.

Praca szkolnego wolontariatu to nie tylko okolicznościowe uroczystości, ale przede wszystkim codzienna i systematyczna pomoc ludziom starszym i samotnym, dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie ze Szkoły Podstawowej nr 2, pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie. Pomoc ludziom starszym i samotnym polegała na odciążaniu ich z codziennych obowiązków, np. robienia zakupów, sprzątania, lub po prostu rozmawianiu z nimi. Listę takich osób otrzymywaliśmy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski”, który wspomagał wolontariuszy. Młodzież chodzi przynajmniej raz w tygodniu do swoich podopiecznych.

Pomoc w klasie dla dzieci intelektualnie niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym to praca polegająca na zdobyciu zaufania i nawiązaniu kontaktu z uczniami, którzy często są zaniedbani przez dom rodzinny. Dzieci już nas znają, uczestniczą w rozdawaniu paczek i Wigiliach.

Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie polega na uczestnictwie wolontariuszy w zajęciach dla dorosłych ludzi chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo. Nasi wolontariusze zostali przeszkoleni w zakresie BHP, aby umieć pomagać niepełnosprawnym. Szkolenie to przygotowała i sfinansowała ówczesna pani dyrektor M. Cieniawska, która z wdzięcznością przyjęła naszą pomoc. Zajęcia w Domu Samopomocy odbywają się w sekcjach, które rozwijają zainteresowania podopiecznych. Na uwagę zasługują jasełka każdego roku przygotowywane przez ośrodek na naszą wspólną Wigilię oraz przepiękne własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne.

Działalność wolontariatu to również systematyczne spotkania z przedstawicielami:

1. Towarzystwa Walki z Kalectwem – R. Szałkiewicz, M. Janiszewska,
2. Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski” – H. Musiał,
3. Łobeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Święto Radości” – B. Zarecka,
4. Związku Emerytów i Rencistów – T. Zienkiewicz,
5. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – T. Zienkiewicz,
6. Związku Diabetyków – Cz. Lasota.

Konkretne efekty działalności młodzieży w środowisku lokalnym pozwoliły podkreślić funkcje jakie osoby te spełniają:

- są wrażliwymi i rozumiejącymi słuchaczami dla osób potrzebujących,
- dokonują interwencji w sytuację kryzysową osób, które wcześniej przejawiały już zachowania dysfunkcjonalne,
- dostarczają wsparcia osobom, które w samotności zmagają się z różnymi trudnościami życiowymi,
- dostarczają wzorców zachowań dla osób, które nie chcą lub nie potrafią korzystać z pomocy profesjonalnej.

Bardziej jednolity byłby natomiast ich wzorzec osobowy, albowiem wiodącymi cechami wolontariuszy są: potrzeba niesienia pomocy innym, empatia, entuzjazm, szczerość, otwartość, życzliwość, tolerancja, ufność wobec ludzi.