Aktualności

24 kwietnia 2017 01:15 | Aktualności

CZY POWINNIŚMY KANDYDOWAĆ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ?

 

 

 

 

Odpowiedź na powyższe pytanie uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki próbowali odnaleźć podczas spotkania, które odbyło się 21 kwietnia w sali gimnastycznej.

 

Gospodarzem prelekcji była Młodzieżowa Rada Miejska w Łobzie. Spośród trzynastu  jej członków stawiło się ośmiu tzn.; Filip Rozpędowski – przewodniczący, Zuzanna Romejko, Daniela Batorewicz, Dawid Walczak, Michał Stefanowski, Sandra Kondracka, Ewa Adamczewska  i najmłodszy członek Rady – Wiktor Krzęćko. Wśród przybyłych gości należy wymienić burmistrza Łobza – Pana Piotra Ćwikłę, sekretarz  gminy – Panią Magdalenę Kowalec i opiekuna młodzieżowej rady z ramienia Gminy – Panią Anetę Dajnowską.

 

Spotkanie zainicjował i przygotował nauczyciel historii w Zespole Szkół im. T. Kościuszki – Pan Ryszard Krzęćko.

 

Wśród głównych przyczyn organizacji prelekcji wymienić należy:

  • zbliżający się koniec I kadencji MRM i konieczność przeprowadzenia w naszej szkole wyborów do tego organu we wrześniu 2017r,
  • zakończenie edukacji w naszej szkole przez 4 członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w dniu 28.04.2017r.

 

Zasadniczym przesłaniem spotkania było więc zmotywowanie uczniów klas pierwszych i drugich do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach i w konsekwencji do pracy w MRM w latach 2017 – 2019.

 

Uczestnicy spotkania (głównie z klas pierwszych i drugich) mogli się dowiedzieć o licznych działaniach podjętych przez MRM w I kadencji. Mogli również obejrzeć (a nawet dotknąć!) insygnia przewodniczącego rady młodzieżowej. W trakcie swej wizyty burmistrz – Piotr Ćwikła wręczył list gratulacyjny najbardziej aktywnemu członkowi Młodzieżowej Rady Miejskiej – Michałowi Stefanowskiemu. W ten sposób włodarz naszego miasta potwierdził, że zaangażowanie Michała w działania lokalnych struktur samorządowych, jak i wojewódzkich (praca w liderze zachodniopomorskim nad przygotowaniem Europejskiego Tygodnia Młodzieży – Szczecin 11-18.05.2017r.) jest dostrzegana i bardzo wysoko ceniona. Pan burmistrz podziękował za zaangażowanie w wybory i współpracę z Młodzieżową Radą Miejską również pani Barbarze Król i Pani Barbarze Smolskiej – Nazarek.

 

Zarówno burmistrz – Piotr Ćwikła, sekretarz gminy – Magdalena Kowalec jak i Pan Ryszard Krzęćko (opiekun członków młodzieżowej rady Zespole Szkół im. T. Kościuszki) podkreślali liczne korzyści wynikające z członkostwa w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Na ile promocja MRM była skuteczna, okaże się we wrześniu , w trakcie wyborów. 

 

Ryszard Krzęćko

Przeczytano: 648 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: