Jan Obarzanek - Absolwent

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Jan Obarzanek – uczeń klasy 2 LO jest harcerzem od prawie czterech lat. Na pierwsza zbiórkę – ognisko na przystani kajakowej, namówił go starszy szkolny kolega. Został. Następnie zgodził się zostać przybocznym a z czasem przejął drużynę harcerską. Obecnie pełni funkcję zastępcy komendanta szczepu. Jego obowiązkiem jest pomaganie komendantowi, pilnowanie prawidłowego funkcjonowania drużyn, organizowanie imprez harcerskich (biwaków, ognisk i rajdów) zgodnie z przepisami. Ponadto Janek jest drużynowym 99 DH „Trampy” Harcerstwo uczy pracy z ludźmi, usamodzielnia. To nie tylko zabawa, ale również i służba. Tematem zbiórek jest patriotyzm, tolerancja, uczciwość oraz inne sprawy, które przydają się w życiu. Na odbywających się raz w roku obozach harcerze wędrują, śpiewają, spędzają noce przy ognisku, budują szałasy, gotują posiłki na ognisku, pomagają innym i doskonalą wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Zdaniem Janka  harcerstwo to inny świat. Wiele osób wstąpiło do harcerstwa, ponieważ jest to styl życia, świetne miejsce dla osób aktywnych, lubiących wyzwania i dreszczyk przygody, otwartych na ludzi, którym niestraszne są nocne wędrówki po bezdrożach. Dzięki harcerstwu życie człowieka może się zmienić na lepsze, ponieważ harcerz bierze na swe barki odpowiedzialność za siebie i innych, samodoskonali się, niesie uśmiech i pomoc innym.