Magdalena Cerkaska - Absolwent

TECHNIKUM ZAWODOWE

Klasa druga

Magdalena  Cerkaska – jest uczennicą klasy 2 A (technik informatyk). Od dwóch lat angażuje się w życie szkoły. Umiejętność fotografowania, którą wciąż doskonali na zajęciach koła fotograficznego, wykorzystuje na wszystkich imprezach szkolnych. To między innymi jej zdjęcia możemy oglądać  w galerii na szkolnej stronie internetowej. Wciąż się doskonali, porównuje swoje umiejętności z innymi rówieśnikami. W tym roku szkolnym wzięła udział w konkursie fotograficznym pn. „Wiosenny widzę świat!" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łobzie oraz „Pomorze Zachodnie to my!" organizowanym przez CEN w Koszalinie.  Jako  informatyk wykorzystała swoje umiejętności informatyczne w tworzeniu filmu promocyjnego szkoły.

 

Magdalena uczestniczy ponadto aktywnie w redagowaniu gazety szkolnej „Pewniak”. Jej członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza. Bierze udział we wszystkich akcjach wolontariackich organizowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku oraz/lub komórek macierzystych,  czy „Zauważ mnie” – akcja mająca na celu zauważenie osób chorych i propagowanie prawidłowego postępowania w razie wystąpienia napadu padaczkowego - to tylko nieliczne, w których uczestniczyła.  Od dwóch lat Magda regularnie uczestniczy w zajęciach Grupy Mażoretek, gdzie rozwija swoją koordynację ruchową, uczestniczy aktywnie w lokalnych imprezach oraz ma możliwość zwiedzana różnych miejsc w kraju i za granicą. Ponadto Magda osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Ostatnio otrzymała wyróżnienie i tytuł laureatki indywidualnej w II edycji konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pn. „Najlepsza klasa” organizowanego w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie”.