Działania w projekcie
PROMOCJA PROJEKTU
WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE UCZNIÓW

OTWARCIE PRACOWNI INFORMATYCZNYCH, HOTELARSKIEJ
I DORADZTWA ZAWODOWEGO

TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI