Mateusz Wiśniewski

  • 4 miejsce w województwie w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Maks matematyczny”
  • udział w ogólnopolskich konkursach matematycznych: „Alfik matematyczny”, „Apoloniusz”, ”Mat”, w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Matematyka –Plus (30 edycja)