Kadra

Anna Boguszewska - Wąsowicz

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Zbigniew Szymanek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Renata Schmidt

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Joanna Nikołajczyk

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Jolanta Manowiec

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Rutkowska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Chuchro

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Kotwicka

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Wojciechowska

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Hałka

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Rudnicki

Funkcja: Nauczyciel

Ryszard Krzęćko

Funkcja: Nauczyciel

Urszula Regulska

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Parzygnat

Funkcja: Nauczyciel

Anna Rabiejewska

Funkcja: Nauczyciel

Jerzy Pobereżko

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Kordyl

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Łukasik

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Król

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Mariusz Włodarz

Funkcja: Nauczyciel

Maciej Kopryna

Funkcja: Pedagog

Joanna Krzywańska

Funkcja: Nauczyciel

Robert Jaremko

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Smolska - Nazarek

Funkcja: Nauczyciel

Marcin Łukasik

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Abramowska

Funkcja: Nauczyciel

ks. Adam Polaszczyk

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Konstanta

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Gorgoń

Funkcja: Nauczyciel

Beata Puchalska

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Czajka

Funkcja: Nauczyciel

Marcelina Jasińska

Funkcja: Nauczyciel

Beata Zwolińska

Funkcja: Nauczyciel

Teresa Michałowska

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Paluch

Funkcja: Nauczyciel

Bolesław Makawczyk

Funkcja: Nauczyciel

Marcin Kuchto

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Górny

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Łuczak

Funkcja: Nauczyciel

Marta Charowska-Flaszka

Funkcja: Nauczyciel

Gabriela Doroszko

Funkcja: Nauczyciel

Danuta Bartosik-Bławzdziewicz

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Janicka-Lont

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Kaliszewska

Funkcja: Nauczyciel

Maciej Kosmala

Funkcja: Nauczyciel

Paulina Misiukiewicz

Funkcja: Psycholog

Sebastian Masłowski

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Regulski

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Stefanowska

Funkcja: Nauczyciel