Kadra

Dorota Kotwicka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wiedza o kulturze, Język polski