Kadra

Joanna Nikołajczyk

Funkcje: Nauczyciel, Bibliotekarz

Przedmioty: Zajęcia rewalidacyjne, Język polski