Kadra

Zbigniew Szymanek

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Przedmioty zawodowe, Informatyka