Kadra

Jolanta Manowiec

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Język polski