Kadra

Anna Boguszewska - Wąsowicz

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Język polski