Aktualności

24 października 2019 15:50 | Aktualności

TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW W ZESPOLE SZKÓŁ

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent”, przedsięwzięciu Komisji Europejskiej, któremu patronuje w naszym województwie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a służącemu promocji szkolnictwa branżowego, Zespół Szkó...

czytaj więcej »

17 października 2019 12:17 | Aktualności

KSZTAŁCIMY POSZUKIWANYCH FACHOWCÓW

W sierpniu tego roku 6 uczniów Technikum Zawodowego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie wzięło udział w kursie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie. Poświęcili wakacje i sumiennie...

czytaj więcej »

15 października 2019 17:39 | Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2019 r. o godz. 10:00 uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie spotkali się ze swoimi wychowawcami na zajęciach integracyjnych. Niektóre klasy udały się w teren – na wspólne ognisko, grzybobranie, a nawet wędkowanie. Młodzież, która...

czytaj więcej »

15 października 2019 11:57 | Aktualności

O PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ

3. i 11.10.2019 r. nowi uczniowie Technikum Zawodowego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie skorzystali z pierwszej propozycji zawodoznawczej w ramach realizowanego w szkole projektu unijnego „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez...

czytaj więcej »

11 października 2019 09:27 | Aktualności

OPIS PROJEKTU PN. „DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY NA OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO”

Powiat Łobeski, informuję że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizuje projekt pn. „Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego”...

czytaj więcej »

10 października 2019 20:39 | Aktualności

PRAKTYKI ZAGRANICZNE W TURYNGII

W dniach 20 – 23 września 2019 r. wicedyrektorzy Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, pani Renata Schmidt i pan Zbigniew Szymanek, uczestniczyli w wizycie przygotowawczej dotyczącej organizacji praktyk zawodowych w ramach Programu Erasmus+ w Turyngii. Celem wyjazdu było...

czytaj więcej »

08 października 2019 14:27 | Aktualności

POTWIERDZILI SWOJE KOMPETENCJE KOMPUTEROWE

Dziś otrzymaliśmy oficjalne wyniki i możemy się pochwalić, że 30 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik informatyk zdobyło Certyfikat ECDL Base. Jest to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który znają i honorują pracodawcy na całym...

czytaj więcej »

04 października 2019 23:01 | Aktualności

UDZIAŁ UCZNIÓW...

Załącznik do pobrania poniżej...

czytaj więcej »

04 października 2019 22:46 | Aktualności

WYDARZYŁO SIĘ...

Załącznik do pobrania poniżej...

czytaj więcej »

04 października 2019 09:15 | Aktualności

MY, PIERWSZOKLASIŚCI, ŚLUBUJEMY…

30 września 2019 r. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie odbyło się ślubowanie klas pierwszych, uroczystość będąca niezwykle ważnym elementem obrzędowości szkolnej. Tego dnia wszyscy pierwszoklasiści (z liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia) zostali...

czytaj więcej »