Aktualności

28 czerwca 2018 19:39 | Aktualności

JUŻ WAKACJE…

22 czerwca 2018 r., w obecności Starosty Łobeskiego Pawła Marka, przewodniczącego Rady Powiatu Zygmunta Bławzdziewicza, członka zarządu Jarosława Żuka, przewodniczącej Rady Rodziców Izabeli Kaczmarczyk oraz wielu rodziców, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół...

czytaj więcej »

26 czerwca 2018 09:56 | Aktualności

KOMUNIKAT!

1. Świadectwa maturalne będą wydawane w szkole 3 lipca od godz. 13:00 do 16:00. 2. Wyniki rekrutacji do szkoły zostaną ogłoszone 6 lipca o godz. 10:00 w sali gimnastycznej.

czytaj więcej »

21 czerwca 2018 21:54 | Aktualności

KOLEJNY PROJEKT ETWINNING ŁOBESKICH LICEALISTÓW

Międzynarodowy eTwinning daje możliwość uczestniczenia w projektach polegający na porozumiewaniu się z innymi krajami Europy w języku obcym, planowaniu i osiąganiu wspólnych celów poprzez współpracę młodzieży i komunikowanie się w internecie. W bieżącym roku...

czytaj więcej »

19 czerwca 2018 22:18 | Aktualności

UWAGA MATURZYŚCI!

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu wprowadziła zmianę dotyczącą udostępniania zdającym wyników egzaminów. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie od 3 lipca po zalogowaniu się w serwisie dla...

czytaj więcej »

19 czerwca 2018 10:12 | Aktualności

TAJNIKI CARVINGU, CZYLI RZEŹBIENIE W OWOCACH I WARZYWACH

16 czerwca 2018 r. w ramach realizowanego w szkole projektu odbył się kurs Carvingu. Wzięło w nim udział 9 uczniów klasy pierwszej uczących się w zawodzie technik hotelarstwa. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z wywodzącą się z Dalekiego Wschodu sztuką rzeźbienia w...

czytaj więcej »