Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie
https://zslobez.pl

13 lutego 2018 08:21 | Aktualności

PO REMONCIE… WIELKA WYMIANA SPRZĘTU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI

 

 

 

 

8 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie nastąpiło oficjalne otwarcie dwóch pracowni informatycznych, pracowni hotelarskiej i Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Goście: Starosta Łobeski Paweł Marek, wicestarosta Grażyna Karpowicz, członek Zarządu Jarosław Żuk, przew. Komisji Oświaty Józef Drozdowski, Skarbnik Helena Szulc, dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Teresa Łań, w obecności dyrekcji szkoły, koordynatorów projektu i nauczycieli – opiekunów pracowni obejrzeli nowy sprzęt i nową aranżację pomieszczeń, rozmawiali o realizacji kolejnych zadań projektu, szczególnie o kursach, które umożliwią uczniom technikum i branżowej szkoły I st. uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Wizyta gości zakończyła się w świeżo wyremontowanym i częściowo już urządzonym hoteliku przyszkolnym, będącym warsztatem do praktycznej nauki zawodu dla techników hotelarstwa. Uzupełnienie wyposażenia hoteliku będzie także możliwe za sprawą środków unijnych.

 

W pracowniach informatycznych zamontowano nowe meble, biurka i krzesła obrotowe dla uczniów i nauczycieli oraz wymieniono sprzęt komputerowy. Pracownia doradztwa zawodowego stała się Szkolnym Punktem Informacji i Kariery wyposażonym w nowe meble, stanowiska komputerowe dla uczniów i doradcy zawodowego oraz cały pakiet materiałów edukacyjnych. Doposażono również pracownię hotelarską, w której zainstalowano nowy sprzęt informatyczny. Łącznie kupiono 54 zestawy komputerowe, 5 notebooków, 3 projektory, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 36 pendrive’ów i 5 głośników komputerowych. Wartość inwestycji wyniosła 185 019,07 zł.

 

Tak wielkiej inwestycji w rozwój zawodowy młodzieży Zespołu Szkól im. T. Kościuszki dokonano dzięki realizacji projektu Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia: