Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie
https://zslobez.pl

05 kwietnia 2018 12:57 | Aktualności

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TRZY PRZEDMIOTY – JEDEN REGION” cz. I

 

 

 

 

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół im. T. Kościuszki
w Łobzie miało miejsce podsumowanie działań zrealizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „TRZY PRZEDMIOTY – JEDEN REGION”.

W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Ćwikła – Burmistrz Łobza, Ryszard Krzęćko – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łobzie i nauczyciel historii, Zdzisław Bogdanowicz – emerytowany nauczyciel, znawca historii Ziemi Łobeskiej oraz autor książki pt.: „Historia sportu łobeskiego w latach 1945 – 2007”, a także Anna Boguszewska – Wąsowicz – wicedyrektor szkoły. Oczywiście jak zwykle w pełnym składzie na zajęcia stawili się uczniowie klasy 3b LO – uczestnicy innowacji wraz z opiekunami – Mirosława Parzygnat – nauczycielka matematyki, Ewa Łukasik – nauczycielka wychowania fizycznego oraz Marcin Łukasik – nauczyciel geografii.

Na spotkaniu podsumowującym innowację przedstawiono uczestnikom i przybyłym gościom  prezentację multimedialną z przebiegu  wszystkich działań w ramach realizowanego projektu.
Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła zrelacjonował zebranym plany rozwoju gminy i miasta, omówił trwające przedsięwzięcia i zachęcił uczniów do aktywniejszego włączenia się w prace na rzecz lokalnej społeczności.

W trakcie spotkania młodzież uczestnicząca w innowacji wypełniła ankiety ewaluacyjne.
Wyniki badania są następujące:

 

Przeprowadzenie w szkole działań innowacyjnych „Trzy przedmioty - jeden region” wynikało  z zainteresowań uczniów dodatkowymi zajęciami pomagającymi w powtórkach wiedzy i umiejętności z przedmiotów: matematyka i geografia ,oraz z potrzeby dbania młodych ludzi o swój rozwój fizyczny i zdrowy styl życia. Korelując treści trzech przedmiotów podnieśliśmy jakość edukacji matematycznej, geograficznej i regionalnej, a także umożliwiliśmy uczniom poznanie „swojej małej ojczyzny” – Łobza i jego okolic.

Ideą innowacji były nowotarskie rozwiązania metodyczne w zakresie nauczania matematyki, geografii i wychowania fizycznego na zajęciach pozalekcyjnych. Wykorzystywała ona nowoczesne metody efektywnej nauki - grywalizację, wycieczki rowerowe, myślenie lateralne, zajęcia edukacyjne prowadzone także poza budynkiem szkoły-nauka przez doświadczenie, zastosowanie wiedzy w praktyce.

 

Założone cele innowacji „Trzy przedmioty-jeden region” zostały osiągnięte!
Mirosława Parzygnat, Ewa Łukasik, Marcin Łukasik 

Zdjęcia: