Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie
https://zslobez.pl

05 kwietnia 2018 12:59 | Aktualności

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TRZY PRZEDMIOTY – JEDEN REGION” cz. II

 

 

 

 

Realizacja innowacji wynika z życiowych planów edukacyjnych uczniów, propagowania zdrowego stylu życia  i konieczności  zdobywania wiedzy oraz poznawania regionu. Projekt zrealizowany został w kilku etapach zadaniowych:


Etap 1

Wycieczka rowerowa połączona z wysiłkiem intelektualnym - zwiedzanie Ziemi Łobeskiej – Wzgórze Lotniarzy w Przyborzu – trasa rowerowa niebieska - 4h.

W tym najpiękniejszym w regionie miejscu widokowym młodzież rozwiązywała praktyczne zadania z kartografii, wykorzystując działania matematyczne i ich własności do opisywania zjawisk geograficznych. Łącząc wysiłek fizyczny z matematyką uczniowie rozwiązywali zadania ze zbiorów liczbowych  wykorzystując elementy sprawności fizycznej(ćwiczenia ruchowe).

 

Etap 2

Wycieczka rowerowa połączona ze spotkaniem z Panem Zdzisławem Bogdanowiczem, autorem książki „Historia sportu łobeskiego w latach 1945 – 2007” – Świętoborzec -południowa dzielnica Łobza, w której do 2004 roku działała łobeska stadnina koni – szlak rowerowy czerwony - 4h.

Młodzież rozwiązywała zadania z kartografii, zwiedzała ruiny zabytkowego dworku 
w Świętoborcu, zapoznała się z historią regionu.

Atrakcją popołudnia było spotkanie z Panem Zdzisławem Bogdanowiczem – nauczycielem, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, historykiem sportu, trenerem, regionalistą, działaczem sportowym i samorządowym związanym z Ziemią Łobeską, autorem albumu „Historia sportu łobeskiego 1945-2007”.

Etap 3

Zajęcia w siłowni szkolnej i gabinecie matematycznym - mierzenie, ważenie, liczenie - 4h.

Uczniowie poznali wskaźnik BMI oraz ciekawostki  dotyczące zachowania organizmu po wysiłku fizycznym, zebrali swoje dane dotyczące wagi i wzrostu do ich matematycznych interpretacji. Rozwiązywali zagadki logiczne, poznali pojęcie myślenia lateralnego, ćwiczyli metody rozwiązywania zadań z treścią.

Etap 4

Zgadywanka terenowa (podchody) - 4h.

Uczniowie pracowali w dwóch zespołach zadaniowych na terenie miasta.
Jedna grupa kodowała zadania, druga wykorzystując znalezione znaki( w formie działań matematycznych) szukała kopert z zadaniami-połączenie umiejętności logicznego myślenia 
z wysiłkiem fizycznym.

Etap 5

Zajęcia w gabinetach: matematycznym i geograficznym („biokomputery”) - 4h
Uczniowie pracowali w parach i grupach, poznali swoje dominujące półkule mózgowe 
i nauczyli się „obsługiwać swój biokomputer”- wykorzystano techniki treningu mózgu, improwizacji, i logicznego myślenia. Uczestnicy innowacji rozwijali przestrzenne widzenie 
i rozwiązywali zadania z geografii i matematyki , które były pochodną marszu na orientację 
(z etapu 4).Ćwiczyli także umiejętność radzenia sobie ze stresem-elementy wystąpień publicznych.

Zajęcia w szkole odbywały się przy pomocy technik multimedialnych opartych 
o zastosowanie następujących programów edukacyjnych i stron internetowych:

 

W trakcie trwania innowacji zamieszczono kilka artykułów i fotorelacji o realizacji działań w lokalnej prasie, na  internetowej stronie szkolnej i w gazecie szkolnej Pewniak.

Z przeprowadzonych rozmów z uczestnikami innowacji  wynika, że młodzież jest zadowolona z faktu uczestniczenia w działaniach „Trzy przedmioty-jeden region”, zajęcia były ciekawe, 
a zakres tematyczny był trafnie dobrany i przydatny do planowania  ich przyszłości .

Efekty, które osiągnęliśmy dzięki realizacji innowacji można krótko zapisać 
w następujący sposób:

 

 

Założone cele innowacji „Trzy przedmioty-jeden region” zostały osiągnięte!
Mirosława Parzygnat, Ewa Łukasik, Marcin Łukasik 

Zdjęcia:

Załączniki:

INNOWACJA TRZY PRZEDMIOTY JEDEN REGION [9.58 MB]