Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie
https://zslobez.pl

30 kwietnia 2018 13:39 | Aktualności

I TO JUŻ KONIEC… POŻEGNANIE ABITURIENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W ŁOBZIE cz. II

 

 

 

 

Lista nagrodzonych abiturientów LO i TZ – 27.04.2018 r.NAGRODY STAROSTY ŁOBESKIEGO ZA WYNIKI W NAUCE:

 1. Natalia Kościukiewicz – uczennica klasy 3a LO (grupa matematyczno – fizyczna); najwyższa średnia ocen w LO i w szkole z całego przebiegu nauczania: 5,7; wzorowe zachowanie.
 2. Dawid Kamiński – uczeń kl. 3a LO (grupa matematyczno – fizyczna); średnia ocen z całego przebiegu nauczania: 5,4; wzorowe zachowanie.
 3. Sandra Kobylska – uczennica kl. 3a LO (grupa matematyczno – fizyczna); średnia ocen z całego przebiegu nauczania: 5,2; wzorowe zachowanie.
 4. Krystosiak Patrycja – uczennica kl. 3a (grupa matematyczno-fizyczna); średnia ocen z całego przebiegu nauczania: 5,1; wzorowe zachowanie.
 5. Malwina Michna – uczennica kl. 3a LO (grupa biologiczno – chemiczna); średnia ocen z całego przebiegu nauczania: 5,0; wzorowe zachowanie.

 

NAGRODA STAROSTY PN. „ZDOBĄDŹ PRAWO JAZDY”:

Dawid Kamiński, Szymon Martula, Patrycja Krystosiak, Sandra Kobylska, Malwina Michna.

Przez 3 lata pobytu w szkole nie tylko uzyskiwali bardzo dobre wyniki w nauce, ale byli zaangażowani w życie szkoły i środowiska. Pracowali w szkolnym wolontariacie, reprezentowali szkołę i powiat łobeski w licznych konkursach, zawodach, akcjach charytatywnych, przedsięwzięciach wojewódzkich.

 

ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM (śr. 4,75 i wyższa) I LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW:

 1. Kościukiewicz Natalia – 5,7
 2. Kamiński Dawid – 5,4
 3. Kobylska Sandra – 5,2
 4. Krystosiak Patrycja – 5,1
 5. Michna Malwina – 5,0
 6. Martula Szymon – 4,8

 

STYPENDIA SZKOLNE ZA NAUKĘ (średnia ocen 5.0 i wyższa uzyskana w II półroczu):

 1. Kościukiewicz Natalia – 6,0
 2. Kamiński Dawid – 5,4
 3. Kobylska Sandra – 5,4
 4. Krystosiak Patrycja – 5,0
 5. Martula Szymon – 5,1

 

UCZNIOWIE NAGRODZENI ZA INNE OSIĄGNIĘCIA (udział w konkursach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych):

 1. Papina Mateusz, kl. 3a
 2. Zawada Jakub, kl. 3A TZ
 3. Pobłocka Klaudia, kl. 3b
 4. Reksa Mateusz, kl. 3b
 5. Ćwikła Marcelina
 6. Daniel Aleksandra
 7. Korbutowicz Aleksandra
 8. Sagan Julia
 9. Stefanowski Michał
 10. Adamczewska Ewa

 

Nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami:

 1. Aktywna praca w Szkolnym Kole LOP „Trzykrotka” w latach 2015 – 2018 oraz praca w zespole redakcyjnym gazety szkolnej „Eko – Świat i my”: Chałka Katarzyna, Hlib Aleksandra, Kamiński Dawid, Kondracka Oliwia, Kowalczuk Dominika, Kowalczyk Sylwia, Kruczyńska Aleksandra, Laska Przemysław, Michna Malwina, Pawłowicz Laura, Sałdak Michał, Szpienik Ewelina, Witkowska Aleksandra
 2. Aktywna działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu: Adamczewska Ewa, Bernaś Klaudia, Chałka Katarzyna, Hlib Aleksandra, Kowalczuk Dominika, Kruczyńska Aleksandra, Krystosiak Patrycja, Laska Przemysław, Michna Malwina, Pawłowicz Laura, Szpienik Ewelina, Tarnicka Joanna
 3. Kościukiewicz Natalia – list pochwalny za 100% frekwencję przez 3 lata nauki

Zdjęcia: