Aktualności

18 października 2017 17:46 | Aktualności

NAUCZYCIELEM JEST TEN, KTO Z TRUDNYCH RZECZY POTRAFI UCZYNIĆ ŁATWE (R.W. EMERSON)

 

 

 

 

W Dniu Edukacji Narodowej, święcie ustanowionym na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej (1773) – pierwszego w Europie i drugiego na świecie ministerstwa oświaty – osoby pracujące w szkole odbierają życzenia, nagrody, podziękowania. 

 

img_2658.jpg

 

13 października, w obecności Starosty Łobeskiego Pawła Marka, przew. Komisji Oświaty Rady Powiatu Józefa Drozdowskiego, czł. Zarządu Jarosława Żuka, dyr. Wydziału Oświaty i Kultury Teresy Łań oraz dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki Jolanta Manowiec podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę, zwracając uwagę na to, że zwykle mówi się o tym dniu jako o święcie nauczycieli, a przecież jest to także święto pracowników niepedagogicznych, odgrywających niezwykle istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu szkoły. Poinformowała, że  Medalem KEN zostaną odznaczone w Szczecinie panie: Bożena Kordyl i Joanna Krzywańska.

 

img_2670.jpg

 

Pan Starosta wręczył nagrody Starosty Małgorzacie Wojciechowskiej, Ryszardowi Krzęćce, Jolancie Manowiec i Violetcie Plenzler-Ciebierze. Podziękował wszystkim za pracę w minionym roku szkolnym i złożył ciepłe życzenia.

 

Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali wyróżnieni nauczyciele: Anna Chuchro, Bożena Kordyl, Barbara Król, Joanna Krzywańska, Ewa Łukasik, Urszula Regulska, Jarosław Rudnicki, Agnieszka Rutkowska, Renata Schmidt, Anna Boguszewska – Wąsowicz Zbigniew Szymanek, oraz pracownicy niepedagogiczni: Grażyna Mienciuk, Joanna Lisowska, Teresa Sola, Wanda Pokomeda, Maria Nebesio, Grażyna Kolasa, Małgorzata Błachowska, Piotr Szwaciński.


img_2759.jpg


Uczniowie okrasili uroczystość wesołymi skeczami i piosenkami. Scenka o nauczycielce i złotej rybce uświadomiła zebranym, że zawód nauczyciela daje pełnię zadowolenia z życia. Czy złota rybka miała rację?

Przeczytano: 706 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: