Aktualności

09 stycznia 2018 07:58 | Aktualności

NAJLEPSZE KOŁO LOP W WOJEWÓDZTWIE

 

 

 

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wojewódzkiego „Najaktywniejsze szkolne koło LOP w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2016/2017” – edycja XXXVII odbyło się 1 grudnia w Szczecinie. Celem konkursu jest niezmiennie uświadomienie młodzieży różnorodności negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i tworzenie warunków pozwalających na integrację różnorodnych dziedzin wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w nim pozwala także na kształtowanie aktywnych postaw uczniów poprzez praktyczne działania na rzecz środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu oraz na rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest prowadzenie różnorodnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym. W ich realizację muszą włączyć pozostałych uczniów szkoły, nauczycieli, wychowawców, rodziców i inne osoby. Działania mają polegać na prowadzeniu badań i obserwacji w terenie, dokumentowaniu i opracowaniu wyników, wnioskowaniu oraz podejmowaniu konkretnych działań na ich podstawie. Należy udokumentować codzienne działania na rzecz ochrony środowiska (w szkole, w domu) np. zbiórkę i segregację odpadów oraz upowszechniać zasady prozdrowotnego stylu życia. Nasze sprawozdanie miało formę prezentacji multimedialnej oraz segregatora zawierającego opis przeprowadzonych akcji i przedsięwzięć potwierdzonych licznymi fotografiami.

 

W uroczystości rozstrzygnięcia konkursu uczestniczyła pani Jolanta Abramowska (nauczyciel biologii i opiekun SK LOP) wraz z Dominiką Kowalczuk i Przemkiem Laską (z klasy 3a LO), którzy od trzech lat aktywnie pracują w szkolnym kole LOP. Jury po zapoznaniu się z działaniami naszego koła LOP za ubiegły rok szkolny przyznała nam 1. miejsce w województwie zachodniopomorskim w kategorii szkół ponadpodstawowych. Zwycięstwo to efekt systematycznej pracy i podejmowanych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska przez członków LOP. W nasze akcje od lat angażujemy uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

 

W czasie uroczystości otrzymaliśmy dyplom oraz nagrody rzeczowe. Bardzo cieszymy się z naszego zwycięstwa, ponieważ kolejny już raz zajęliśmy 1. miejsce w województwie. Mamy też nadzieję, że młodsze koleżanki i młodsi koledzy, wspólnie z całą społecznością szkolną, będą podejmować w kolejnych latach inne, ciekawe i bardzo potrzebne działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 Przemysław Laska i Dominika Kowalczuk, kl. 3a LO

w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie

Przeczytano: 395 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: