Aktualności

04 września 2018 21:39 | Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ…

 

 

 

 

3 września, w obecności Starosty Łobeskiego Pawła Marka, wicestarosty Grażyny Karpowicz, członka Zarządu Powiatu Jarosława Żuka, przew. Komisji Oświaty Józefa Drozdowskiego, dyr. Wydziału Oświaty i Kultury Teresy Łań, komendanta ŚHP Roberta Galusa, wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztofa Palucha, rodziców, absolwentów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów, dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie ogłosiła zakończenie wakacji i rozpoczęcie kolejnego roku pracy. Przypomniała ważne wydarzenia historyczne: 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

 

Szczególne słowa powitania zostały skierowane do 128 uczniów klas I liceum, technikum, branżowej szkoły oraz 16 słuchaczy kl. VII SP, zaczynających kolejny etap życia. Pierwsze dni w nowej szkole wzbudzają zawsze dwojakiego rodzaju emocje: obawę i ciekawość, jak będzie… Towarzyszą one także rodzicom i nauczycielom. Pani dyrektor zapewniła, że uczniowie mogą liczyć na pomoc wychowawców, dyrekcji oraz starszych koleżanek i kolegów. Nie powinni zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami, tylko podejmować wyzwania, prowadzące do osiągnięcia sukcesu.

 

W 15 oddziałach LO, TZ i BS I st. rozpoczyna naukę 366 uczniów, w 3 oddziałach SP dla Dorosłych – 48 słuchaczy. 21 uczniów kl. III, uczących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, odbywało od czerwca do sierpnia praktykę zawodową, dlatego dopiero w czasie apelu świadectwa z wyróżnieniem odebrali: Klaudia Odej (śr. 5,1), Karolina Gajewska (4,8) i Kacper Czarnota (śr. 4,8). Klaudia, która jest kandydatką do stypendium PRM, otrzymała także z rąk pana Pawła Marka Nagrodę Starosty Łobeskiego. Za reprezentowanie szkoły w olimpiadach i zawodach sportowych nagrody otrzymali: Kacper Czarnota (3. miejsce w etapie okręgowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej), Patrycja Kustowska (3.miejsce w etapie okręgowym X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej) i Rafał Tyrański (VI miejsce w finale Wojewódzkiej Licealiady w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej).

 

Uczniowie TZ i BS I st. (17 osób), uczestniczący w RPO WZ, odebrali certyfikaty potwierdzające odbycie miesięcznych odpłatnych staży i praktyk, a 4 osoby: Kacper Czarnota, Karolina Gajewska, Klaudia Odej i Mateusz Kuklis, dowiedziały się o przyznaniu im comiesięcznych stypendiów w wysokości 1.000,00 zł (także z projektu).

 

W czasie uroczystości pożegnany został pan Edward Kowaliński, który po 33 latach pracy w charakterze nauczyciela matematyki i przedmiotów zawodowych zakończył pracę w szkole.

 

Na ręce Starosty, pana Pawła Marka, pani dyrektor złożyła podziękowanie za troskę o szkołę, m.in. przyznanie dodatkowych godzin na zajęcia z matematyki dla maturzystów, pozyskanie środków unijnych na rozwój bazy dydaktycznej (m.in. na warsztaty oze i hotelarskie, nowoczesne pracownie informatyczne, gabinety doradztwa zawodowego i medyczny, siłownię i sprzęt turystyczny), kursy, wyjazdy studyjne uczniów i nauczycieli do zakładów pracy i na uczelnie.  Wystąpienie dyrektora szkoły zakończyły życzenia Dobrego Nowego Roku Szkolnego w Dobrej Pięknej Szkole. Pomyślności w nowym roku nauki i osiągania sukcesów życzył także pan Starosta. Wyraził nadzieję, że zrealizowane zostaną przygotowane już plany budowy auli z kinem i pomieszczeniami dydaktycznymi.

 

W czasie apelu Oskar Arłukowicz i Marcin Majchrzak z klasy 3b zostali odznaczeni przez wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP pana Krzysztofa Palucha odznaką „Strażak Wzorowy” za skuteczną akcję ratunkową i profesjonalne udzielenie pomocy poszkodowanemu, a szkoła otrzymała w prezencie przenośny zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

 

Pani wicestarosta Grażyna Karpowicz ogłosiła wyniki konkursu powiatowego pn. „Pionierzy Ziemi Łobeskiej” i zaprosiła laureatki I i II miejsca z nauczycielkami, Gabrielę Prygiel i Jaśminę Łucyków, na uroczyste wręczenie nagród w czasie sesji Rady Powiatu.

 

Moderatorem uroczystości był przewodniczący Rady SU Grzegorz  Latocha, a śpiewem oprawiła ją Patrycja Szwarczewska z towarzyszącym jej na gitarze Arturem Hnatem.

 

Po apelu uczniowie udali się na pierwsze spotkania z wychowawcami.

Przeczytano: 1038 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: