Aktualności

17 września 2018 12:09 | Aktualności

MAMY KOLEJNE NOWE PRACOWNIE ZAWODOWE!

 

 

 

 

 

       13 września 2018 r., w obecności Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy oraz przedstawicieli władz Starostwa Powiatowego w Łobzie na czele ze Starostą Łobeskim Pawłem Markiem, w Zespole Szkół im. T. Kościuszki została oficjalnie otwarta nowa pracownia hotelarska. W uroczystości uczestniczyli także dyrektorzy szkoły, nauczyciele uczący techników hotelarstwa i uczniowie.

       Środki  na adaptację pomieszczeń na pracownię przeznaczyło Starostwa Powiatowe w Łobzie, natomiast wyposażenie zakupiono ze środków pozyskanych z RPO WZ (projekt pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego”).


img_5058.jpg

       Pani dyrektor przywitała gości i przedstawiła działania podejmowane w szkole, przy ogromnym wsparciu organu prowadzącego, służące rozwojowi szkolnictwa zawodowego na  poziomie technikalnym. Następnie uczennice technikum hotelarskiego pokazały i omówiły zrobione przez siebie filmy dydaktyczne nt. obsługi gości w hotelu, a koordynatorka projektu zapoznała gości ze stanem realizacji zadań, które stwarzają uczniom możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, podwyższania ich, odbywania odpłatnych praktyk i staży u pracodawców. Pani Kurator powiedziała wiele ciepłych słów pod adresem uczniów i nauczycieli oraz przekazała na ręce dyrektora szkoły list gratulacyjny, w którym znalazły się słowa podziękowania za „trud i pracę włożoną w rozwój i modernizację zachodniopomorskiego szkolnictwa zawodowego”.

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do obejrzenia pracowni i złożenia podpisu na specjalnie przygotowanej pamiątce. Uczennice zaprezentowały wyposażenie pracowni obsługi konsumenta i nowy pokój hotelowy służący do praktycznej nauki zawodu.

 

img_5047.jpg

 

       Pani Kurator zwiedziła szkołę, z uwagą przyjrzała się nowym nowoczesnym pracowniom informatycznym, odwiedziła szkolny punkt informacji i kariery, gabinet profilaktyki zdrowotnej, pracownie odnawialnych źródeł energii, bibliotekę oraz siłownię. Z uznaniem wypowiedziała się na temat wykorzystywania przez szkołę możliwości, jakie dają różne źródła pozyskiwania funduszy, w tym MEN i RPO WZ.  

       Spotkanie zakończyła chwila rozmowa z dyrekcją szkoły, dyrektorem Wydziału Oświaty i Kultury i nauczycielami.

Przeczytano: 749 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: