Aktualności

05 listopada 2018 11:19 | Aktualności

INWESTUJĄ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

 

 

 

4 listopada sześcioro uczniów z klasy trzeciej i czwartej technikum kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ukończyło kurs „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” (z ang. Computer Numerical Control). Kurs odbywał się w czasie dwóch trzydniowych spotkań, a jego zakres obejmował m.in. czytanie rysunku technicznego, przygotowanie do pracy i obsługi obrabiarki CNC, programowanie obrabiarek CNC (tokarki, frezarki), obróbkę elementów na podstawie rysunku technicznego i pomiar kontrolny wykonywanych elementów.

 

Uczniowie pracowali intensywnie po dziesięć godzin dziennie, ale ich deklaracja udziału była dobrowolna, ponieważ świadomie zdecydowali się na taką formę doskonalenia. Są słusznie przekonani, że kurs, który odbyli w szkole, podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy i zwiększa szansę na dobrze płatne zatrudnienie.

 

Cieszy nas fakt, że młodzi ludzie potrafią wykorzystywać szansę, jaką daje im udział w realizowanym w szkole projekcie unijnym Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Joanna Nikołajczyk, asystent koordynatora projektu

Przeczytano: 361 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: