Aktualności

15 października 2019 11:57 | Aktualności

O PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ

 

 

 

 

3. i 11.10.2019 r. nowi uczniowie Technikum Zawodowego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie skorzystali z pierwszej propozycji zawodoznawczej w ramach realizowanego w szkole projektu unijnego „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego”.

 

img_20191003_124303.jpg

 

Uczniowie z klas 1A i 1C kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli udział w warsztatach nt. odnawialnych źródeł energii w Ośrodku Szkoleniowo – Badawczym ZUT w Ostoi. Wysłuchali krótkiego wykładu i obejrzeli znajdujące się na terenie ośrodka nowoczesne urządzenia i technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kocioł na biomasę, pompa ciepła czy mikroturbina gazowa.

 

Technicy informatycy w tym czasie zwiedzili wydział informatyki, mechatroniki  i elektrotechniki w Akademii Morskiej w Szczecinie. Zapoznali się ze standardami nauki na uczelni wyższej oraz zobaczyli warsztaty i sprzęt, na jakim kształcą się studenci. Zostali też poinformowani o możliwościach (również finansowych) pracy po ukończeniu studiów w wybranych specjalnościach.

 

Pierwszoklasiści przyznali, że warsztaty i wizyta na uczelni pomogły im lepiej poznać wybrany przez nich kierunek kształcenia oraz dały obraz dalszych możliwości rozwoju. Już dziś przekonali się, czy ich wybór był słuszny i uświadomili sobie ogrom możliwości, jakie dają im wybrane profile kształcenia.

 

Asystent koordynatora projektu

Joanna Nikołajczyk

Przeczytano: 391 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: