Aktualności

07 grudnia 2019 19:20 | Aktualności

„ONOMASTYKA, CZYLI WSZYSTKO SIĘ NAZYWA” – INNA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

 

 

     5 grudnia klasy 1a i 1c, razem ze swoimi wychowawczyniami i jednocześnie nauczycielkami języka polskiego, poszły do Miejskiej Biblioteki Publicznej na inne niż zawsze lekcje językoznawcze. Zajęcia nt. „Onomastyka, czyli wszystko się nazywa” przeprowadził dr Andrzej Chludziński z Gdańska.

     Wykład zaczął się od wyjaśnienia terminologii. Młodzież dowiedziała się, że onomastyka jest działem językoznawstwa zajmującym się opisem nazw własnych, ich etymologią (pochodzeniem) i przyczyną utworzenia danej nazwy. Prelegent wyjaśniał na konkretnych przykładach, skąd wzięły się imiona, nazwiska, przydomki, nazwy miejscowe itp., przywoływał dowcipne historie związane np. z nadawaniem imion dzieciom. Ci, którzy nie wiedzieli wcześniej, jaki jest rodowód nazwy naszego miasta, mogli dowiedzieć się tego. Pan doktor zachęcał słuchaczy do rozmowy, wyjaśniania wątpliwości na bieżąco. Dodatkowym smaczkiem spotkania była informacja przekazana uczniom, że z Łobza pochodzi i jest absolwentką naszego liceum, pani dr Beata Afeltowicz, adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim, autorka m.in. książki o nazwach miejscowych naszego powiatu. 

Druga część spotkania była poświęcona rodowodom imion. Uczniowie dowiedzieli się, że badacze języka zajmujący się imionami opublikowali rezultaty swoich poszukiwań w księgach imion. Każdy może dowiedzieć się z nich, kiedy i dlaczego jego imię powstało oraz co znaczy. Na koniec najwierniejsi słuchacze, znający odpowiedzi na pytania sprawdzające skuteczność wykładu, otrzymali od dra Chludzińskiego nagrody książkowe.

     Lekcja nt. onomastyki była bardzo pożyteczna. Uczniowie, oprócz nabycia konkretnej wiedzy oraz zweryfikowania wiedzy już posiadanej (np. że pochodzenie nazwy Warszawa nie wiąże się tak naprawdę z legendą o Warsie i Sawie tylko z imieniem Warcisław), mieli okazję posłuchać człowieka, dla którego tropienie dziejów nazw własnych jest fascynującym zajęciem.

(jm)

 

Przeczytano: 330 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: