Aktualności

09 lutego 2020 17:04 | Aktualności

KOŁO LOP W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOBZIE NAJLEPSZE W WOJEWÓDZTWIE

 

 

 

 

28 stycznia 2020 r. odbyło się w Szczecinie rozstrzygnięcie konkursu wojewódzkiego Najaktywniejsze Szkolne Koło LOP w Województwie Zachodniopomorskim w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

 

Celem tego konkursu jest uświadomienie młodzieży różnorodności negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i tworzenie warunków pozwalających na integrację różnorodnych dziedzin wiedzy w celu zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w nim pozwala także na kształtowanie aktywnych postaw uczniów poprzez praktyczne działania na rzecz środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu oraz na rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

 

ok3.jpg

 

Zadaniem uczestników konkursu było prowadzenie różnorodnych działań w środowisku szkolnym i lokalnym. W ich realizację członkowie naszego koła LOP włączyli pozostałych uczniów szkoły, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz inne osoby. Działania polegały na prowadzeniu badań i obserwacji w terenie, dokumentowaniu i opracowaniu wyników, wnioskowaniu oraz podejmowaniu konkretnych działań na ich podstawie. Należało udokumentować codzienne działania na rzecz ochrony środowiska, np. zbiórkę i segregację odpadów w domu i szkole oraz upowszechniać zasady prozdrowotnego stylu życia. Komisja konkursowa wybierała zwycięzców na podstawie oceny kroniki w wersji papierowej bądź elektronicznej, do której dołączone było ogólne sprawozdanie w formie opisowej potwierdzone licznymi fotografiami z naszych akcji i przedsięwzięć.

 

W uroczystości uczestniczyła pani Jolanta Abramowska (nauczyciel biologii i opiekun SK LOP) wraz ze swoimi uczennicami – Zuzanną Szymanek i Kingą Płóciennik z kl. 2a LO. Komisja po zapoznaniu się z działaniami naszego koła LOP za ubiegły rok szkolny, przyznała nam I miejsce w województwie zachodniopomorskim w kategorii szkół ponadpodstawowych.

 

20200128_121221.jpg

 

Cieszymy się bardzo z tego sukcesu, ponieważ jest on efektem systematycznej pracy wielu uczniów naszej szkoły, którzy regularnie podejmują się różnych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.

 

Od organizatorów konkursu, czyli Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie otrzymaliśmy dyplom oraz nagrody rzeczowe. Bardzo cieszymy się z naszych osiągnięć. Po raz dziesiąty z rzędu nasza szkoła zdobywa pierwsze miejsce w tym ważnym konkursie. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wspólnie z całą społecznością szkolną, ponownie uda się nam zrealizować ciekawe i wartościowe działania na rzecz ochrony środowiska.

Jolanta Abramowska z uczennicami

(Zuzanną Szymanek i Kingą Płóciennik

z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie)

Przeczytano: 329 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: