Aktualności

02 września 2020 18:12 | Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ

 

 

 

 

 

1 września o godz. 9:00 na placu apelowym rozpoczęła się uroczystość nadania nowego sztandaru Zespołowi Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie i inauguracja roku szkolnego 2020/2021, w której wzięli udział zaproszeni goście: pani Renata Kulik - Starosta Łobeski, pani Jolanta Krajewska-Krupa – dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury, pani Bożena Karmasz i pan Andrzej Gradus – członkowie zarządu, ksiądz Krzysztof Bochnak – proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie, pan Jarosław Żuk – przewodniczący Rady Rodziców, pan Robert Galus – kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie oraz fundatorzy sztandaru.

 

Ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru, a p. o. dyrektora szkoły Anna Boguszewska-Wąsowicz podziękowała wszystkim darczyńcom za życzliwość i wsparcie finansowe: Zarządowi Powiatu Łobeskiego, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, Annie Jędrasik, Michalinie Szylińskiej, Marcinowi Jagielle, Mariuszowi Sirze, Żanecie Krzyżanowskiej, Barbarze Mączyńskiej, Karolinie Baryluk, Renacie Przeradzkiej, Marcie Puzyrewskiej, Katarzynie Rzepkowskiej, Wiesławowi Bernackiemu, Kołu Łowieckiemu „Jeleń” w Łobzie, Ryszardowi Soli s. Józefa, Zygmuntowi Bławzdziewiczowi, Grażynie Tokarskiej, Michałowi Traczykowi, Józefowi Leśniakowi, Ewie Radanowicz, Joannie i Pawłowi Markom, Agnieszce i Jarosławowi Żukom, Ryszardowi Krzęćce, Dariuszowi Orzechowskiemu, Justynie Sulimie, Dorocie Zienkiewicz, Monice Zelno, Annie Zajner, Jolancie Manowiec i Agnieszce Król.

 

Pani Renata Kulik przekazała sztandar w imieniu wszystkich fundatorów  dyrektorowi szkoły a dyrektor młodzieży szkolnej, która złożyła ślubowanie. Ważnym elementem ceremonii było również symboliczne wbicie gwoździ pamiątkowych  w drzewiec sztandaru przez panią starostę w imieniu Powiatu Łobeskiego, przewodniczącego Rady Rodziców, przedstawiciela Koła Łowieckiego „Jeleń”, pana Ryszarda Solę s. Józefa, pana Pawła Marka i pana Jarosława Żuka.

 

W drugiej części uroczystości pani Anna Boguszewska-Wąsowicz wręczyła świadectwa promocyjne z wyróżnieniem uczennicom Technikum Zawodowego: Wiktorii Siwińskiej i Aleksandrze Draczyńskiej z kl. 2B oraz Zuzannie Wanagiel z kl. 3A. Podziękowała również Patrycji Sulejewskiej za działalność artystyczną w minionym roku.

 

 

Anna Boguszewska-Wąsowicz

 

 

Przeczytano: 413 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: