Aktualności

08 listopada 2020 16:03 | Aktualności

NAUCZANIE ZDALNE

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne przedłużone

 

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 9 do 29 listopada 2020 r. szkoła prowadzi nauczanie zdalne.

  • Obowiązuje plan lekcji wprowadzony 26 października.
  • Uczniowie szkoły branżowej - młodociani pracownicy - są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19, czyli nie uczęszczają na zajęcia praktyczne do pracodawców.
  • Nauczanie zdalne na terenie szkoły mogą realizować uczniowie niepełnosprawni, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć zdalnie w miejscu zamieszkania.
  • Wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są prowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji, na platformie edukacyjnej G Suite.
  • Obecność ucznia na zajęciach prowadzonych zdalnie oznacza udział ucznia w zajęciach w czasie rzeczywistym. Jeżeli zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem komunikatora Meet, uczeń powinien mieć włączoną kamerę.
  • Godzina zajęć prowadzonych zdalnie trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, gdy lekcja prowadzona jest w całości za pomocą Google Meet, godzina zajęć dydaktycznych może trwać od 30 do 45 minut.

Przeczytano: 243 razy. Wydrukuj|Do góry