Superliga

Motto: Talent jest jak cenne ziarno ciśnięte w ziemię, któremu dobry ogrodnik nie tylko pozwala wykiełkować, ale każdego dnia stwarza mu najlepsze warunki pełnego rozwoju.

 

 

Czym właściwie jest talent?

 

Talent to osoba która posiada wrodzone, niezwykłe zdolności w pewnej dziedzinie. Talentem możemy nazwać umiejętności i predyspozycje do czegoś, do działań umysłowych czy też ruchowych. O talencie mówi się na przykład w przypadku ponadprzeciętnych zdolności do przyswajania wiedzy - do uczenia się. Mianem tym określa się również szczególnie uzdolnionego człowieka. Nie ma jednak zgody co do tego, czy talent musi być wrodzony, a więc „dany od Boga”, czy też można się go wyuczyć, wykształcić na drodze ciężkiej pracy. Najciekawsze jednak jest to, że zdaniem wielu specjalistów w każdym z nas drzemie jakiś talent. Aby go nie zmarnować, trzeba go odkryć, rozwijać i umacniać. I tu właśnie widać ogromną rolę i możliwości szkoły. To przecież często w jej murach rodzą się prawdziwe „diamenty” wśród młodych ludzi.

 

Pragniemy przedstawić sylwetki największych talentów łobeskiego Zespołu Szkół. Powód jest oczywisty i prosty - na odkryty talent należy chuchać i dmuchać i nie pozwolić, by umknął. My, kadra pedagogiczna doskonale zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i dokładamy wszelkich starań, aby stanąć na wysokości zadania. W łobeskim zespole szkół organizowanych jest wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych skierowanych do tych, którzy pragną rozwijać swoją wiedzę i umiejętności przedmiotowe. Poza tym dajemy również szansę rozwoju uczniom, którzy zdradzają swoiste uzdolnienia w innych kierunkach. Wtedy między innymi możemy odkryć prawdziwe talenty, które z biegiem czasu nabierają formy i przekształcają się nierzadko w życiowe pasje.

 

Aby cel został w pełni osiągnięty, każdego roku przygotowujemy szereg zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Korzysta z nich kilkuset uczniów (oczywiście niektórzy uczęszczają na więcej niż jedną formę). Każdy uczeń ma również możliwość samorealizacji, uczestnicząc w działaniach podejmowanych przez kluby i organizacje szkolne, takie jak LOP, PCK, SPŁYW czy GÓRAL.

 

Niech nową tradycją w naszej szkole stanie się prezentacja największych talentów, które kształtują się i rozwijają w jej murach. A tak na marginesie może przy okazji poznawania zainteresowań innych uczniów warto baczniej przyjrzeć się sobie? Przecież w każdym z nas może drzemać jakiś talent…