Dyrekcja szkoły

Zespół zarządzający szkołą w roku szkolnym 2019/2020


p.o. dyrektora Zespołu Szkół - Anna Boguszewska-Wąsowicz,

wicedyrektorzy: Renata Schmidt, Zbigniew Szymanek.