Dyrekcja szkoły

Zespół zarządzający szkołą w roku szkolnym 2020/2021


p.o. dyrektora Zespołu Szkół - Anna Boguszewska-Wąsowicz,

wicedyrektorzy: Renata Schmidt, Zbigniew Szymanek.