Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor szkoły: Jolanta Manowiec


W 1982 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w SP nr 3 w Łobzie. W latach 1991 – 1992 pracowała w Kuratorium Oświaty w Szczecinie jako wizytator szkół, a od 1.09.1992 r. pracuje w LO w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Od 1.09.1997 r. jest dyrektorem szkoły. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim (1986), Studium dla Nauczycieli – Instruktorów i Opiekunów ZHP (1988), Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji na Uniwersytecie Gdańskim (1990), studia podyplomowe menedżerów oświaty na US (2001), studia podyplomowe  "Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli" (2008). Uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej. Jest nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, ekspertem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, instruktorem ZHP.


Od 1982 r. do 1997 r. prowadziła koło recytatorskie i zajęcia teatralne z Kołem Przyjaciół Teatru (w SP nr 3) i z Kołem Młodych Miłośników Melpomeny (LO), zdobywając z uczniami laury w konkursach wojewódzkich (1987 – wyróżnienie, 1989 – I m., 1990 – II m., 1991 – I m., 1992 – II m., 1994 – wyróżnienie) i ogólnopolskich (1990). W 1996 r. uczeń reprezentował województwo w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Elblągu. Do 1997 r. przygotowywała młodzież do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (kwalifikacje do cz. II). Przez wiele lat prowadziła drużynę harcerską. W roku 1987r. uzyskała tytuł Najlepszego Instruktora Roku i w nagrodę wyjechała z młodzieżą do Mongolii. Pod jej kierunkiem uczniowie przygotowywali publikacje, które ukazywały się w „Kurierze Szczecińskim”, „Głosie Szczecińskim”, „Refleksjach”, „Kościele nad Odrą i Bałtykiem”. W konkursach poetyckich zdobywali wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Autorka publikacji „O szkole, wychowaniu i kulturze w Łobzie” zamieszczonej w książce „Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim” (1995), współpracowała przy powstawaniu książki „Młodzież w systemie edukacji kulturalnej” B. Szarguta, zamieszczała artykuły w „Refleksjach” i prasie lokalnej. Organizowała wycieczki dla młodzieży ukierunkowane na poznawanie polskiej kultury teatralnej.


Nagrody: Kuratora Oświaty (2004), Starosty (2002, 2003, 2005, 2006, 2007), Inspektora Oświaty i Wychowania (1986), Dyrektora Szkoły (1996, 1991, 1989, 1986), Towarzystwa Kultury Teatralnej (1994, 1989-1992, 1987), Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego (1988).
Zainteresowania: literatura, teatr, podróże, sport, fotografia

 


 

Zastępca dyrektora:  Anna Boguszewska – Wąsowicz 

 

 

Nauczycielka języka polskiego. Jest absolwentką LO w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji filozoficznej i filozofii, organizacji i zarządzania oświatą, nadzoru i mierzenia jakości pracy szkoły (ewaluacji pedagogicznej). Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z języka polskiego, ekspert od spraw awansu zawodowego nauczycieli. Autorka programów własnych: pracy z kołem teatralnym, profilaktyki antystresowej, preorientacji zawodowej. W latach 1999 – 2003 prowadziła szkolne koło teatralne, z którym wystawiła Antygonę, Sen nocy letniej, Kartotekę rozrzuconą, W małym dworku, Iwonę, księżniczkę Burgunda. Jej uczniowie dwa lata z rzędu zdobyli Grand Prix na Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Resku.

Pracowała w pierwszej Radzie Szkoły przy ZS, zorganizowała zespół samokształceniowy nauczycieli mianowanych i opiekunów stażu. Co roku przygotowuje młodzież do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Jej uczniowie biorą udział w konkursie ,,Głosu Szczecińskiego’’ Złote Pióro. Organizowała w szkole spotkania z pisarzami, wieczór poetycki promujący młode talenty literackie i liczne imprezy okolicznościowe.

Za pracę dydaktyczną i wychowawczą otrzymała w 2007r. Nagrodę Kuratora Oświaty, w 2001 r. nagrodę Starosty Stargardzkiego a w 2003 r. Brązowy Krzyż Zasługi. Funkcję wicedyrektora pełni od 1 września 2004 r. Zainteresowania: dobra książka, muzyka, film, spektakl teatralny.

 

Zastępca dyrektora: Zbigniew Szymanek 

 

 
Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 września 1990 r. pracuje w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie jako nauczyciel historii. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (AR w Szczecinie
 2002) i studia podyplomowe "Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli" (WSH TWP 2008). Nauczyciel dyplomowany, od czerwca 2001 r. egzaminator maturalny z historii. W lipcu 2001 r. powierzono mu obowiązki wicedyrektora szkoły.


Za jego sprawą tradycją szkoły stały się konkursy wiedzy o Patronie i historii szkoły. W 2004r. zorganizował Izbę Historii Szkoły, w której udokumentował i zaprezentował 60 - letni dorobek szkoły i jej dzień dzisiejszy. Brał udział w organizacji wielodniowych wycieczek historycznych po kraju. Od 1999r. do 2001r. był współorganizatorem wyjazdu młodzieży na letni wypoczynek na wyspę Bornholm. Od wielu lat społecznie prowadzi zajęcia koła historycznego. W latach 1991-1997 jego uczniowie byli finalistami Okręgowej Olimpiady Historycznej. W roku szkolnym 1997/98 przygotowana przez Pana Szymanka drużyna zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie „Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego” i reprezentowała województwo w ogólnopolskim finale w Krakowie – zajęła IV miejsce w Polsce. W latach 1999-2004 prowadzeni przez niego uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie „Wieki Średnie” w Bydgoszczy.

Organizuje wyjazdy do filii Archiwum Państwowego w Strzmielach. Stale doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje nauczyciela historii i wicedyrektora – uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. W 2001r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2002 r. otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty, a w 2000 r. Nagrodę Starosty. Zainteresowania: historia wojskowość, modelarstwo, literatura.