Kluby

KLUB GÓRAL 

 

Czym jest „GÓRAL”? 


Uczniowski Klub Turystyki Rowerowej i Górskiej „GÓRAL” powstał w 1998 roku. Stworzyliśmy go po to aby w sposób zorganizowany poznawać najwspanialsze zakątki Polski i „Wielkiego Świata”. Do tego chcemy to robić w sposób aktywny, który oprócz charakteru poznawczego ma możliwość poprawienia sprawności fizycznej organizmu. Wszystkie wyprawy i imprezy rekreacyjne przygotowujemy samodzielnie co w przyszłości ma ułatwić indywidualną organizację wypoczynku w kraju i za granicą. Wyprawy międzynarodowe takie jak np. wyprawy rowerowe na duńską wyspę Bornholm czy też w Alpy, Góry Skandynawskie, Pireneje oraz na Wezuwiusz mają przybliżyć młodzieży walory krajoznawcze i kulturowe współczesnej Europy a także umożliwić bezpośredni kontakt z językami obcymi. 


Czemu służy „GÓRAL”? 


Celem Uczniowskiego Klub Turystyki Rowerowej i Górskiej „GÓRAL” jest: Współdziałanie w procesie wychowania młodzieży szkolnej. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości uczniów. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i rekreacyjnego oraz turystycznego. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, współmieszkańców na terenie miasta i gminy Łobez. Jak realizujemy postawione sobie cele i zadania? Klub realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 

1. Organizowanie wolnego czasu w sposób aktywny (przejażdżki rowerowe, rajdy rowerowe i piesze, wycieczki krajoznawcze, imprezy rekreacyjno-sportowe).

2. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i turystycznego.

3. Upowszechnienie turystyki rowerowej i górskiej. Współpraca z radą pedagogiczną, Radą Szkoły, dyrekcją szkoły, rodzicami, władzami samorządowymi, oświatowymi i sportowymi.
 

LOP W NATARCIU ...


Kilkanaście lat temu z inicjatywy uczniów i nauczycielki biologii  śp. Pani Wiesławy Wyszyńskiej wznowiło swoją działalność Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie.
Członkami koła są uczniowie z większości klas Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego w Łobzie. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do corocznych akcji Sprzątania Świata czy Dnia Ziemi. Charakter działań młodych miłośników przyrody jest bardzo różnorodny. Na każdy miesiąc mamy wyznaczony plan pracy, który uzgadniamy z opiekunką koła. Uczniowie przygotują również prace na temat przystosowania zwierząt do warunków zimowych. Akcje przez nas organizowane cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży szkolnej, np. comiesięczna zbiórka puszek aluminiowych, patrole porządkowe ścieżek ekologicznych, dokarmianie ptaków.

 

Co miesiąc jest wydawana szkolna gazetka „EKO ŚWIAT”, w której zawarte są nie tylko ciekawostki ekologiczne, ale również informacje o bieżących osiągnięciach uczniów i nowinki z życia szkoły. Często organizowane są także wystawki tematyczne, np. o ochronie przyrody, o zdrowej żywności, o kłusownictwie. Młodzież naszego liceum należąca do LOP-u bierze aktywny udział w licznych konkursach biologicznych i ekologicznych. Wielu uczniów zgłasza swoje prace na konkurs „Mój las”, który co roku cieszy się dużą popularnością i zawsze jesteśmy w gronie finalistów.


Naszym znaczącym sukcesem jest zajęcie pierwszego miejsca w konkursie pod hasłem „Działalność Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w środowisku lokalnym” w latach: xxxxxxxx. 
Staramy się nie tylko zaszczepiać młodzieży wiedzę ekologiczną, ale również skłonić ją do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Pragniemy, by nasza działalność urozmaicała życie szkolne a uzyskana na lekcjach biologii, ekologii i zajęciach pozalekcyjnych wiedza przynosiła korzyści nie tylko nam w postaci dyplomów i nagród zdobytych w konkursach (a lubimy to!), ale przede wszystkim przyrodzie.

 

UKS SPŁYW

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SPŁYW" opiera swoją działalność na kilku podstawowych dyscyplinach sportowych. Należą do nich:  lekka atletyka., piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy oraz szachy.  Wiodące sekcje to sekcja piłki koszykowej dziewcząt i piłki siatkowej chłopców. Do największych sukcesów klubu należy zaliczyć udział naszych siatkarzy w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej woj. zachodniopomorskiego w kategorii seniorów i juniorów oraz zajęcie V miejsca w województwie w rozgrywkach juniorów ligi wojewódzkiej piłki siatkowej.


Nasi uczniowie biorą udział w większości rozgrywek międzyszkolnych na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim oraz krajowym.


W klubie pracuje troje nauczycieli - instruktorów, którzy prowadzą zajęcia w systemie popołudniowym. Co roku poszerzamy paletę zajęć dostępnych dla uczniów, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszego Zespołu Szkół.

Naszymi celami są:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  • Co roku organizujemy obozy kondycyjne oraz zawody międzyklubowe - zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć w galerii.