Wolontariat

 

dsc_0540.jpg [500x331]


Szkolny Klub Wolontariusza -  rok szkolny 2018/2019

OPIEKUN: PANI DOROTA KOTWICKA

UCZNIOWIE:

Dominika Wiater, Roksana Grabarek, Wiktoria Siwińska ,Wiktoria Pudełko, Paulina Sulmińska, Marcelina Mordka, Aleksandra Ginter, Agata Stolarska, Monika Popow,Wiktoria Opalińska, Marcelina Onyszkiewicz, Alicja Lisik, Klaudia Poznańska, Aleksandra Draczyńska, Marcelina Kornobis, Angelika Sarnowska.AKTUALNOŚCI:DZIEŃ AKTYWNOŚCI KOBIET

4 października 2014 r. w Łobeskim Domu Kultury odbył się "Dzień Aktywności Kobiet". Głównym jego celem było przeprowadzenie warsztatów i spotkań tematycznych dla kobiet z naszego miasta i nie tylko. Cały program imprezy podzielony był na bloki tematyczne takie jak:

  1. Kompletna liderka (warsztaty o komunikacji interpersonalnej lub co powinna wiedzieć liderka o budżecie samorządu itd.)
  2. Żyj zdrowo na sportowo (konsultacje dietetyka i diabetyka, badanie stopy cukrzycowej, trening obwodowy fitness, taniec zumba)
  3. Salon mody i urody (porady wizażystki i stoisko kosmetyczne)
  4. Artystycznie zakręcone (występy artystyczne i stoisko z biżuterią oraz filcowymi torebkami)


W tym dniu uczniowie - wolontariusze z naszej szkoły pomagali w całej imprezie: zajmowali się dziećmi (Laura Deuter, Paulina Smolarek kl.2ATZ), pomagali przy noszeniu sprzętu na różne zajęcia np. fitness i aerobik (Maciej Sikorski kl.2ATZ), pomagali przy zapisywaniu liczby przybyłych gości oraz ich nazwisk (Magdalena Cerkaska, Anna Kruczyńska, Sara Kubowicz, Łukasz Perdek kl.2ATZ). Sami mogli nawet skorzystać z niektórych warsztatów, jeżeli tylko chcieli. Na piętrze znajdowało się stanowisko z ciepłą kawą i herbatą oraz przepysznymi przekąskami, do którego można było podejść w wolnej chwili. Impreza trwała do godz. 18:00 i aż do samego końca przewijało się w ŁDK wielu ludzi. Główną myślą przewodnią tego dnia było sformułowanie "Kobieto, daj się wkręcić!", które słyszane było przez cały dzień. Sądzę, że imprezę można uznać w pełni za udaną, oby więcej takich akcji.

                                                                   

Laura Deuter


 

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI SKW:

Pobierz


 PREZENTACJA SKW


 


 

W naszej szkole od lat działa grupa wolontariuszy, nad którymi opiekę sprawują p. Dorota Kotwicka i p. Bożena Kordyl.

Program wolontariatu powstał pod wpływem potrzeb, które nauczycielki zaobserwowały wśród naszych uczniów. Młodzi ludzie sami garnęli się do pomocy, zgłaszali chęć uczestnictwa w zajęciach z ludźmi niepełnosprawnymi. Poczytałyśmy o idei wolontariatu, zebrałyśmy chętnych uczniów (około 50 osób), zaczęłyśmy działać. Plan był ambitny: praca wolontariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Klasie Życia z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, w środowisku lokalnym z ludźmi starszymi i samotnymi.

Cele programu zakładały:

- Zmobilizowanie młodego człowieka do zainteresowania się problemami społeczności lokalnej.
- Ukazanie korzyści jakie daje praca z drugim człowiekiem.
- Zachęcenie uczniów do podjęcia w przyszłości pracy w charakterze wolontariusza, wychowawcy, terapeuty.
- Metody pracy były zróżnicowane: praca w grupach, debata, dyskusja, współpraca z prasą lokalną, wywiady środowiskowe, sondy, ankiety, warsztaty umiejętności psychologicznej, drama. Obserwacje zmian w postawie ucznia, zwłaszcza podczas samodzielnie przygotowanych inscenizacji do prezentacji, pozwoliły nam osądzić, że młodzież przenosiła takie postawy w codzienne życie.

Praca szkolnego wolontariatu to nie tylko okolicznościowe uroczystości, ale przede wszystkim codzienna i systematyczna pomoc ludziom starszym i samotnym, dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie ze Szkoły Podstawowej nr 2, pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie. Pomoc ludziom starszym i samotnym polegała na odciążaniu ich z codziennych obowiązków, np. robienia zakupów, sprzątania, lub po prostu rozmawianiu z nimi. Listę takich osób otrzymywaliśmy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski”, który wspomagał wolontariuszy. Młodzież chodzi przynajmniej raz w tygodniu do swoich podopiecznych.

Pomoc w klasie dla dzieci intelektualnie niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym to praca polegająca na zdobyciu zaufania i nawiązaniu kontaktu z uczniami, którzy często są zaniedbani przez dom rodzinny. Dzieci już nas znają, uczestniczą w rozdawaniu paczek i Wigiliach.

Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie polega na uczestnictwie wolontariuszy w zajęciach dla dorosłych ludzi chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo. Nasi wolontariusze zostali przeszkoleni w zakresie BHP, aby umieć pomagać niepełnosprawnym. Szkolenie to przygotowała i sfinansowała ówczesna pani dyrektor M. Cieniawska, która z wdzięcznością przyjęła naszą pomoc. Zajęcia w Domu Samopomocy odbywają się w sekcjach, które rozwijają zainteresowania podopiecznych. Na uwagę zasługują jasełka każdego roku przygotowywane przez ośrodek na naszą wspólną Wigilię oraz przepiękne własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne.

Działalność wolontariatu to również systematyczne spotkania z przedstawicielami:

1. Towarzystwa Walki z Kalectwem – R. Szałkiewicz, M. Janiszewska,
2. Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Łobeski” – H. Musiał,
3. Łobeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Święto Radości” – B. Zarecka,
4. Związku Emerytów i Rencistów – T. Zienkiewicz,
5. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – T. Zienkiewicz,
6. Związku Diabetyków – Cz. Lasota.

Konkretne efekty działalności młodzieży w środowisku lokalnym pozwoliły podkreślić funkcje jakie osoby te spełniają:

- są wrażliwymi i rozumiejącymi słuchaczami dla osób potrzebujących,
- dokonują interwencji w sytuację kryzysową osób, które wcześniej przejawiały już zachowania dysfunkcjonalne,
- dostarczają wsparcia osobom, które w samotności zmagają się z różnymi trudnościami życiowymi,
- dostarczają wzorców zachowań dla osób, które nie chcą lub nie potrafią korzystać z pomocy profesjonalnej.

Bardziej jednolity byłby natomiast ich wzorzec osobowy, albowiem wiodącymi cechami wolontariuszy są: potrzeba niesienia pomocy innym, empatia, entuzjazm, szczerość, otwartość, życzliwość, tolerancja, ufność wobec ludzi.